Valberedningens förslag
2019-02-18

Gefle IF/FF

Valberedningen

Förslag på personer till valbara funktioner vid föreningens årsmöte 11 mars 2019

Ordförande vid mötet           Lars Söderberg, ordf. Gefle IF alliansförening

Sekreterare vid mötet           Linda Westerlund, Ekonomi- och administrationsansvarig

Protokolljusterare                 Valberedningen ger förslag vid årsmötet

 

Styrelsen

Antal styrelse ledamöter                Sex utöver föreningsordföranden  (oförändrat)

Antal styrelse suppleanter              Inga, enligt tidigare årsmötesbeslut        (oförändrat)

 

Föreningsordförande (1 år)            Malin Rogström  (omval)

Styrelseledamöter (2 år)                 Jörgen Öbrink     (nyval)

Styrelseledamöter (2 år)                 Michael Hillring   (omval)

Styrelseledamöter (2 år)                 Andreas Dahlén  (nyval)

Styrelseledamöter (1 år), fyllnadsval                Malin Eriksson    (ny- omval)

 

(Sune Nises och Torgny Balkefors har ett år kvar som ledamöter i styrelsen)

 

Revisorer

Ordinarie revisorer (1 år)                Håkan Mattsson, Sanrev       (omval)

Johanna Gustavsson, Sanrev(omval)

 

Revisorssuppleanter (1 år)             Thomas Ljungkrantz, Grant Thornton     (omval)

Gunilla Brunnström, Sanrev  (omval)

 

Övrigt

Ombud till Gefle IF Alliansförenings årsmöte och till SDF-möten          Utses av styrelsen        (oförändrat)

 

För valberedningen

Gävle 18 februari 2019

 

Tomas Moström (ordf)

 

I valberdningen har ingått Tomas Moström, Lena Karlsson och  Daniel Sundström.

 

Valberedningsens förslag 2019

 

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram