Gott Nytt År - styrelsens summering av 2018
2018-12-31

Så här i slutet på året och på tröskeln till ett nytt så finns det anledning till att reflektera och summera för att kunna lägga det som har varit bakom sig och blicka framåt.

Få andra fotbollsföreningar, kan mäta sig med Gefle IF FF, vad gäller bredd och storlek på verksamheten. Det är inte särskilt många som rymmer ett elitsatsande herr- och damlag samt en ungdomsakademi liksom en breddverksamhet som samlar nästan 1000 barn och unga. Det är verkligen något som vi ska vara stolta över, men det innebär också ett stort ansvar och det bidrar till en komplexitet, som inte minst gör sig påmind när det är dags att sammanfatta året som har gått.

Från styrelsens sida så vill vi rikta ett varmt tack till alla er som på ett eller annat sätt bidrar och engagerar er i verksamheten. Utan er, till största del ideella, men också en minoritet professionella och avlönade krafter, så skulle vi inte alls kunna skapa den fotbollglädje, utveckling, delaktighet, tillhörighet, inkludering eller meningsfullhet som är grunden för allt det vi gör och har gjort under 2018. Ett hjärtligt och innerligt tack till er alla för att ni bidrar till att skapa skillnad, till att ge fler möjligheter och därmed ett bättre Gävle!

Ur styrelsens perspektiv så har 2018, precis så som föregående år bjudit på både framgångar och motgångar. En motgång var givetvis nedflyttningen till div 1 för herrarna, som också innebär en tuff nästa säsong med en till stor del ny trupp samt ytterligare försämrade ekonomiska förutsättningar. Det innebar också att vi var tvungna att omorganisera och slimma bemanningen samt justera på olika sätt i verksamhetens alla delar. Smärtsamt, tufft och det påverkar som sagt hela verksamheten.

Bland framgångarna finns bland annat att vi drog igång nattfotbollen under sommaren på Sörby IP med stort engagemang och viktigt stöd från Helges i Andersberg, att damerna nådde sitt mål och slutade topp fem i div ett samt att laget tog hem DM, att U19 tog sig tillbaka till U19-allsvenskan, att vi bjöd upp till fin fotboll och bra motstånd i herrarnas svenska cupen mot riktigt kvalificerade motståndare, att U16 vann DM-finalen, att över 130 personer valt att gå in som supportersponsorer till föreningen, att vi genomfört rastfotboll tillsammans med Solängsskolan, att damU vann sin serie och spelar i div 2 nästa år, att vi enats kring ny värdegrund, att vi genomfört flera olika studiecirklar och workshops kring normer och inte minst att vi bidragit till massor av fotbollsglädje runt Sörby IP med alla våra barn- och ungdomsledare och lag samt mycket, mycket mera.

Styrelsens arbete har under 2018 varit fokuserat på att få ordning på organisationen inkl bemanning, ekonomin och att få en gemensam grund att stå på. Det vi bla har åstadkommit under året som gått är:

-Skapat förutsättningar för en ekonomi i balans genom att se över nya finansieringsmöjligheter samt att få detaljerad kontroll på intäkter och kostnader för de olika verksamhetsdelarna.

-Sjösatt kommittéearbetet fullt ut för att ge ett utökat stöd till elit, akademi, bredd och marknad. Målet är att gå från reaktivitet till mer proaktivitet.

-Arbetat för en mer enhetlig, hållbar och långsiktig spelar- och ledarutveckling.

-Verkat för en enad förening genom att bla ta fram en vision, mission och en värdegrund med stor delaktighet från föreningens olika verksamhetsdelar och som bygger vidare på ”Spelaren i centrum”. Målet är att skapa en utvecklande, nyfiken och lärande kultur i föreningen som skapar fler förebilder, som gör oss bättre och som på sikt skapar fler vinnare.

-Underlättat för kansliverksamheten genom att få koll på våra IT-stödsystem samt digitaliserat fakturahantering liksom medlems- deltagar- och säsongskortshantering.

-Skaffat oss bättre omvärldskoll genom att lära av hur andra föreningar gör och har gjort.

-Gjort en översyn av vårt sociala engagemang och format ett ”socialt hållbarhetsprogram” för att bättre kunna prioritera vad vi ska engagera oss i och inte.

-Intensifierat och förbättrat dialogen med tjänstemän och politiker i kommunen.

-Omorganiserat och genomfört fackliga förhandlingar för en effektivisering av verksamheten.

-Undersökt förutsättningarna och sjösatt en pilot för att inkludera flicklag i akademin.

-Arbetat för att fler deltagaravgifter betalas och kommer in till föreningen.

-Skapat strategiprocess för ”Ett bättre Gefle (IF) 2025 – för en stark, konkurrenskraftig och samhällsnyttig fotboll i Gävle”.

Mycket hade säkerligen kunnat göras bättre under 2018 och dessa lärdomar tar vi med oss in i 2019. För nu gäller det för oss alla att titta framåt och tillsammans se vad vi kan åstadkomma. Ett nytt år kan ge ny energi och det innehåller nya möjligheter. Vi ska bli bättre under 2019 och blir man bättre så kommer det att bära med sig både segrar och framgång. Vi vill skapa en utvecklande, lärande och dynamisk miljö som på sikt tar oss tillbaka till de högsta serierna. Vi kommer i det arbetet att stötta oss på de framgångsprinciper som vi tagit fram under 2018:

Laget och jaget– Vi åstadkommer saker tillsammans, internt och med andra. Gefles framgång har historiskt baserats på laginsatser. Vi ger aldrig upp, ställer upp för varandra i alla lägen och vi har positiva förväntningar på varandra. Det samtidigt som vi ser till att utveckla och utmana individer.

Uthållighet och kontinuitet– Vi arbetar långsiktigt, uthålligt, metodiskt och strukturerat. Vi väljer inte alltid det som är lättast för stunden utan det som utvecklar oss på lång sikt. Vi värnar om hållbara relationer med alla som är involverade i vår verksamhet.

Stolthet och tillhörighet – Vi är Sveriges äldsta idrottsklubb med en stolt historia av framgångar som många gånger har baserats på laginsatser, både utanför och på planen. Vi bjuder in till delaktighet och sprider glädje och värme. Vi är stolta GIF-ambassadörer.

Tar socialt ansvar – Vi erbjuder tillhörighet och är en aktiv förenande kraft i samhället som breddar idrottsintresset. Vi gör varandra bättre och vår verksamhet är inkluderande. Vi är välkomnande, omtänksamma och lyfter varandra.

Tillsammans är vi Gefle IF FF. Vi ska bygga laget och föreningen för att stå enade. Vi behöver arbeta med att förstärka den sportsliga kompetensen med erfarenhet från elitfotbollen. Idag vilar den på ytterst få och gör oss väldigt sårbara. Den som inte viker ner sig, som ständigt arbetar för att utvecklas för att hela tiden blir bättre – den kommer att få skörda segrar och framgång. Utveckling tar tid, så det kommer att krävas en del svett och tålamod. Tillsammans är vi Gefle IF FF. Fotboll och mer än så, sedan 1882.

Vi ser fram emot 2019 och hoppas att du gör det med oss. Vi önskar er alla ett Gott Nytt År!

Styrelsen Gefle IF FF

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram