Ny huvudpartner
2021-04-06

Gävle Energi utökar sitt partnerskap och blir huvudpartner till Ett bättre Gävle

Under 2020 har Gefle IF FF lagt mycket tid på att utveckla Ett bättre Gävle ytterligare med tydligare mål, ramverk och aktiviteter. En del i den utvecklingsprocessen har varit att tillsammans med klubbens största partners föra dialogen kring att aktivera en styrgrupp för Ett bättre Gävle. Styrgruppens främsta uppgift, förutom ekonomiskt stöd, kommer vara att bidra med kompetens och kunskap. Det för att fortsätta att utveckla hållbarhetsprogrammet i syfte att tillsammans bidra till ett bättre samhälle, Ett Bättre Gävle.

- I en stad av Gävles storlek behöver vi vara fler aktörer som jobbar med hållbarhetsfrågor, inkludering och jämlikhet.
Att vi som regionens största energibolag går in som en aktiv partner i Gefle IFs viktiga hållbarhetsarbete känns både naturligt och värdefullt. Genom att agera tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett utvecklande sammanhang för det som växer upp i vår stad säger Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi.

Ett bättre Gävle, Gefle IF FF:s hållbarhetsprogram vid sidan om fotbollen, har utvecklats rejält under 2020 och kommer ta sikte mot tre globala mål: Vi ska bidra till rörelse och inkludering, arbeta för ett jämställt samhälle och bli marknadsledande i klimatfrågan som Sveriges miljövänligaste idrottsförening.

-Att Gävle Energi och andra företag i regionen delar vår bild av hur vi tillsammans kan bidra till ett bättre samhälle och är beredd att dela med sig av sin kompetens i dom här frågorna är av största vikt för oss och såklart något vi sätter ett stort värde på säger Sebastian Zettergren, marknadsansvarig i Gefle IF.

Gävle Energi kommer vara huvudpartner till Ett bättre Gävle och ingå i styrgruppen kommande tre år.

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram