Bolagiseringen når inte målsättningen
2018-11-06

Med 1,5 vecka kvar av teckningsperioden för den tilltänkta bolagiseringen gör Gefle IF nu bedömningen att den finansiella målsättningen för att genomföra bolagiseringen ej kommer att nås.

När det nu även står klart att Gefle IF degraderas till division 1 tillhör klubben ej heller svensk elitfotboll, med stort intäktsbortfall i form av bl.a. SEF-medel inklusive TV-avtal som följd.

Det ekonomiska läget är allvarligt för klubben där Gefle IF bl.a. är kallade till SvFFs licensnämnd för att redogöra kring nuläget och visa en plan hur fortsatt drift kan garanteras, så inte ytterligare degraderingar enligt SvFFs tävlingsbestämmelser behöver ske.

Om vi tar oss igenom den tillfälliga ekonomiska krisen kommer klubben ha en budget i balans för 2019, detta efter stora kostnadsbesparingar på ca 12 miljoner.

Gefle IF vill med anledning av detta erbjuda de personer som valt att anmäla sitt intresse för den tilltänkta bolagiseringen att istället vara med och stötta klubben genom att vara ”Supportersponsor” till Gefle IF FF.

Insats motsvarande 1 aktie – 1882 kr
• Ditt namn på hemsidan samt en skylt på Gavlevallen under rubriken ”Stolt supportersponsor till Gefle IF FF”
• 10 biljetter under säsongen 2019, nu med tillgång till Gavlevallens VIP-avdelning

Insats motsvarande 5 aktier

• Ditt namn på hemsidan samt en skylt på Gavlevallen under rubriken ”Stolt supportersponsor till Gefle IF FF”
• 10 biljetter vardera under säsong 2019 och 2020, nu med tillgång till Gavlevallens VIP-avdelning

Insats motsvarande 20 aktier
• Ditt namn på hemsidan samt en skylt på Gavlevallen under rubriken ”Stolt supportersponsor till Gefle IF FF”
• Årskort 2019 och 2020, nu med tillgång till Gavlevallens VIP-avdelning

För er som vill vara med på detta sker inbetalning till Gefle IF FFs bankgiro 358-5684 eller swish 123 588 13 62 senast fredag 30/11. Märk inbetalningen med ert namn.

Tack för ert stöd och hoppas att ni vill vara med på den fortsatta resan.


HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram