Bemötande av de anklagelser som riktas mot Gefle IF FF
2020-06-09

Det är så oerhört sorgligt, tråkigt och vedervärdigt att vi har hamnat i
den här situationen. Inte minst för vårt ambitiösa damlag vilka, som
bäst förbereder sig för en seriepremiär.

Vi är måna om Sara Frykland och hennes mående och det vi kan konstatera
är att hennes upplevelse av sin tid i föreningen och vår upplevelse
skiljer sig så otroligt mycket åt. I hennes uttalanden i media riktas nu
allvarliga anklagelser mot Gefle IF FF, ledningens och kollegors
agerande gentemot henne och Gefle IFs damlag. Det är tydligt att Sara
gör en helt annan beskrivning av historik och nuläge än vad Gefle IF FFs
ledning gör. Av respekt för alla andra ledare, aktiva, anställda och de
som finns i och runt vår förening så kommer vi inte ge hela vår bild
externt, men då detta åsamkar oss som förening och individer stor skada
så ser vi oss tvungna att kort kommunicera detta.

Den ideella styrelsen och anställd personal har ägnat mycket tid och
många, långa timmar åt att stötta Sara i hennes uppdrag, som i enlighet
med anställningsavtalet innehöll deltagande i några andra projekt.
Stegvisa neddragningar av dessa projekt har skett över tid, bla i
samband med korttidspermitteringarna. Vår bild är att Sara fått mycket
stöd från föreningen. Vi har plockat bort, plockat bort och renodlat men
vi kan konstatera att Saras bild är att det tyvärr inte var
tillräckligt.
Vi är en förening som med våra medel och mått är stolta över vår
damsatsning - och över alla som bidrar till den. Damlaget i Gefle IF FF
har en ytterst kompetent och bred ledarstab, en rekordstor trupp och en
talangutvecklingssatsning som leds med lång erfarenhet och
förbundskaptensmeriter. Vi har målvaktstränare, fystränare,
rehabresurser och fantastiska faciliteter. I jämförelse med andra div
1-föreningar på damsidan så är det en satsning vi gör. Vi fortsätter med
den och vill förstås mer.

Vi hävdar bestämt att vi aldrig använt oss av hot och inte kommer att
göra det framåt heller. Det om något strider mot föreningens värdegrund.

Vi är ledsna över att Saras tid i klubben blev så kort och att våra
ansträngningar att stötta henne inte räckte till. Vi önskar Sara lycka
till i framtida uppdrag och kommer i övrigt inte kommentera detta i
media. Vårt och föreningens fokus vill vi nu lägga på de stundande
seriepremiärerna, fotbollsverksamheten och att tillsammans bidra till
ett bättre Gävle.

Styrelsen i Gefle IF FF

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram