Att vara idrottsförälder

Lika viktigt som det är att utbildar våra ledare till att bli bra ledare för våra ungdomar tycker vi att det är att vi utbildar och hjälper våra ungdomars föräldrar att vara en bra idrottsföräldrar. Vi har kontinuerligt träffar med våra ungdomars föräldrar där vi informerar om föreningens policy och riktlinjer för vår ungdomsverksamhet.

En manual finns tillgänglig på flera språk

Vi har även tagit fram en enkel manual ”Att vara förälder till barn i Gefle IF” som vi ger ut på fyra språk, Somaliska, Arabiska, Engelska och Svenska. Detta för att vi skall nå ut med vår policy till alla våra fotbollsungdomars föräldrar.

Vill du veta mer?

Vill ni veta mera om vårt arbeta och vår manual ”Att vara förälder till barn i Gefle IF” kontakta Dan Andersson, ungdomsansvarig inom Gefle IF, på 026-66 52 43 eller dan.andersson@gefleif.se

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram