Integration och jämställdhet

Integration och jämställdhet är viktiga och aktuella frågor såväl i Gävle som i Sverige idag. Inom Gefle IF tar vi dessa frågor på fullaste allvar och har sedan flera år tillbaka aktivt arbetat för såväl integration och jämställdhet inom vår förening. Inom vår ungdomsverksamhet är vi väldigt stolta att 30% har invandrarbakgrund och att 33% är flickor. Inom Gefle IF är vår värdegrund om alla människors lika värde oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, sexuell läggning funktionshinder och etnisk bakgrund starkt förankrad.

Fotboll är världens språk

Med fotbollen som redskap och den kunskap och erfarenhet vi byggt upp genom åren vill vi fortsätta att arbeta för integration och jämställdhet i hela Gävleregionen.

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram