Kallelse till Gefle IFs årsmöte
2020-02-12

Årsmötet äger rum i Pressrummet på Gavlevallen 10/3 kl 18.00

Betalande medlemmar 2019 är välkomna att delta.

Dagordning för mötet är enligt föreningens stadgar som finns här

Förslag till ärenden från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Förslag kan mailas till info@geflefotboll.com eller via post till Gefle IF Fotboll, Gavlehovsvägen 15, 80633 Gävle

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet.

Vänligen medtag giltigt medlemskort till årsmötet för medlemskontroll och upprättandet av röstlängd. Rösträtt har personer som varit betalande medlem i föreningen under det senaste förflutna kalenderåret och som fyllt 14 år.

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram