Kallelse till extra årsmöte
2018-08-02

Dagordning extra årsmöte för Gefle IF FF 30/8 kl 17.30

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.
  6. Styrelsens förslag angående bolagisering av elitverksamheten för herrar
  7. a) Information och bakgrund
    b) Beslut
  8. Mötet avslutas

Plats: Gavlevallens pressrum

Välkomna!

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram