Fairplay skolprojekt

Fair Play skolprojekt drivs och består av representanter för Gävle Kommun, Gavlegårdarna, Gävle Energi, Brynäs och Gefle IF. Denna grupp har sedan februari 2013 träffats ett flertal tillfällen för att förutsättningslöst diskutera hur man tillsammans kan skapa ett bättre Gävle genom olika insatser och projekt mot barn och ungdomar. Gruppen har under sina möten kallat in expertkunskap i form av, Ungdomsansvariga i Brynäs och Gefle IF, BIG, fältassistenter, Rektor på Steneberg/Sörby, SISU, Rapatac mfl som gör att man fått en stor kunskap om barn- och ungdomsfrågor.

Arbetet i Fairplay-gruppen mynnade bla ut i ett testprojekt på Sörbyskolans mellanstadieelever där 2 representanter från Brynäs och Gefle IF träffade barnen på deras fritidsklubb Graniten 1 gång i veckan under c:a 10 veckor. Testet avslutades 3 juni. Sammanställningen och utvärderingen är ännu ej riktigt klar men helt klart har närvaron av Brynäs och GIF spelare upplevts mycket positivt.

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram