Spelaren i centrum

Vi har sedan slutet av 90-talet kontinuerligt och på ett strukturerat sätt arbetat med att utveckla vår egen ungdomsverksamhet till att vara välkomnande och integrerande för såväl pojkar som flickor. Vi är väldigt stolta och glada över att vi idag har närmare 1000 barn och ungdomar i träning varav 30% har invandrarbakgrund och 33% är flickor.

Alla som vill ska kunna vara med
Gefle IF bedriver fotboll på elit- och breddnivå. Elit och bredd ska komplettera varandra och alla som vill ska kunna vara med på något sätt, som spelare, ledare, föreningsdomare, funktionär eller supporter.

Spela fotboll på dina villkor
Gefle IF ska låta varje barn spela fotboll efter sina villkor. Vi ska låta barnen ha roligt med sin fotboll.

Vi jobbar efter våra styrdokument
För att leva upp till ovanstående arbetar vi med vårt styrdokument, Spelaren i  centrum, som fungerar som stöddokument, riktlinje och ledstjärna för våra ledare i sitt arbete och ledarskap inom Gefle IF´s ungdomsverksamhet.

Spelaren i centrum är indelad i olika nivåer beroende på ålder men värdegrunden är den samma:

  • Alla människors lika värde oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, sexuell läggning, funktionshinder och etnisk bakgrund.
  • Vi tar avstånd mot våld, kränkande behandling, droger och dopning.
  • Vi uppträder på ett juste sätt gentemot spelare, ledare, föräldrar och åskådare.
  • Vi stödjer varandra i föreningen.
  • Vi följer fotbollens regler och respekterar domare och andra funktionärer.

Vill ni veta mera om Spelaren i centrum och ta del av vårt styrdokument är ni välkomna att kontakta Michaela Lindberg, Föreningschef hos Gefle IF, på michaela.lindberg@geflefotboll.com.

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram