Bra förebilder

Bra förebilder är viktigt för ungdomar. Inom Gefle IF arbetar vi med att utbilda våra spelare, ledare och anställda till att vara bra förebilder såväl i arbetet som på fritiden. Utbildningen sker i många olika forum och där flera finns med med under vårt verksamhetsområde ledarskap.

Våra värdegrunder är viktiga att vi följer som spelare, ledare och anställd:

  • Alla människors lika värde oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, sexuell läggning, funktionshinder och etnisk bakgrund.
  • Vi tar avstånd mot våld, kränkande behandling, droger och dopning.
  • Vi uppträder på ett juste sätt gentemot spelare, ledare, föräldrar och åskådare.
  • Vi stödjer varandra i föreningen.
  • Vi följer fotbollens regler och respekterar domare och andra funktionärer.

HUVUDPARTNERS

Gefle If Fotboll
Gavlehovsvägen 15 
806 33 Gävle
Bankgiro: 358-5684
Swish: 1235881362
info@geflefotboll.com
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram